Απάντηση στο δυσφημιστικό κείμενο της ”Animal Action” για τη συγκέντρωση υπογραφών κατά του ΕΚΠΑΖ