ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Για όσα ζώα είναι αδύνατη η επιβίωση στη φύση (ανάπηρα, εξημερωμένα και ξενικά είδη για την ελληνική φύση) το ΕΚΠΑΖ λειτουργεί σαν καταφύγιο για τη μόνιμη και αξιοπρεπή διαβίωσή τους, ενώ κάποια ξενικά είδη στέλνονται στο εξωτερικό σε εξειδικευμένα καταφύγια εξωτικών θηλαστικών και ερπετών.

Το ΕΚΠΑΖ είναι από τα ελάχιστα Κέντρα Περίθαλψης Αγρίων Ζώων, σε ολόκληρο τον κόσμο, που δεν κάνει ευθανασία για να «ξεφορτωθεί» ένα ανάπηρο ή ανήμπορο να ζήσει μόνο του ζώο, ασχέτως αν αυτό ανήκει σε κοινό ή όχι είδος. Όλοι οι ασθενείς αντιμετωπίζονται με τον ίδιο σεβασμό και θεωρούνται άτομα που το καθένα έχει την προσωπικότητά του. Το Κέντρο μας έχει καταφέρει να αναπαράγει με φυσικό τρόπο άγρια ζώα ανάπηρα ή ανήμπορα να ξαναζήσουν ελεύθερα, ενώ οι υγιείς απόγονοί τους απελευθερώνονται αργότερα στη φύση.