ΣΤΟΧΟΙ

stoxos

Οι στόχοι του ΕΚΠΑΖ είναι:

  • Η Περίθαλψη άγριων ζώων -χωρίς διακρίσεις- που βρίσκονται τραυματισμένα κι ανήμπορα να επιβιώσουν στη φύση.
  • Η επανένταξη των ζώων που έχουν αναρρώσει μετά από ενδυνάμωση και φυσιοθεραπεία στο φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς τους βιοτόπους, εφόσον είναι αρτιμελή, υγιή και ικανά να αντεπεξέλθουν μόνα τους. Όπου κρίνεται σκόπιμο τα ζώα αυτά απελευθερώνονται στην περιοχή που βρέθηκαν τραυματισμένα για την ομαλή συνέχιση της ζωής τους.
  • Η διατήρηση των ανάπηρων ή ανήμπορων να επανενταχθούν ζώων εφ’ όρου ζωής. Επιπλέον συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Επίσης με την αναπαραγωγή τους σε αιχμαλωσία παρέχουν απελευθερώσιμους απογόνους. Επίσης βοηθάνε στην εκπαίδευση και στην υιοθέτησης σωστής συμπεριφοράς των πρωίμων νεοσσών.
  • Η συλλογή στοιχείων για τους κινδύνους που απειλούν τα άγρια ζώα σε όλη την επικράτεια.
  • Η κατανόηση των κινδύνων που απειλούν τα άγρια ζώα με την ανάπτυξη προληπτικής δράσης και προτάσεων προς τους φορείς, είτε εξάσκησης πίεσης για πολιτικές και πρακτικές που ελαχιστοποιούν και εξαλείφουν τέτοιους κινδύνους.
  • Η προστασία απειλούμενων ειδών μέσω της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης και των αρμόδιων φορέων, υλοποιώντας την πολιτική της πολιτείας για την προστασία των ειδών και των βιοτόπων τους.
  • Η ευαισθητοποίηση του κοινού σε  θέματα άγριας ζωής μέσω της προβολής του έργου του ΕΚΠΑΖ σε σχολεία και κάθε μορφής εκδηλώσεων.
  • Η ενεργή συμμετοχή στην Πολιτική Προστασία όπως αυτή εκφράζεται κατά καιρούς, βοηθώντας την πολιτεία στην έρευνα για ζωοανθρωπονόσους, παρέχοντας δείγματα για μικροβιακές αναλύσεις από ζώα εν δυνάμει άρρωστα ή φορείς ασθενειών, καθώς και ενημέρωση του κοινού σχετικά με αυτές.
  • Η έμπρακτη συμμετοχή μας σε διεθνή προγράμματα αναπαραγωγής σπάνιων ειδών σε αιχμαλωσία, με έμφαση τα είδη και υποείδη της ελληνικής πανίδας που κινδυνεύουν από εξαφάνιση.
  • Η συμβολή στην ευζωία και την ευημερία των συμπολιτών μας μέσω (της έμπρακτης) φροντίδας και της προστασίας της Άγριας Ζωής αλλά και την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού.