Πρώτες βοήθειες για ξενικά είδη, ιγκουάνα κ.λπ.

Στην Ελλάδα πολλοί διατηρούν στα σπίτια τους ξενικά είδη (παπαγάλους, ιγκουάνες, πύθωνες, χαμαιλέοντες, μινκ, φέρετ, αμερικάνικες νεροχελώνες, κροκόδειλους κλπ. κλπ.). Σε πολλές περιπτώσεις τα ζώα αυτά δραπετεύουν ή και εγκαταλείπονται από τους ιδιοκτήτες τους για κάποιους λόγους.

 

Παρακαλούμε αν βρεθούν στα χέρια σας ζώα που δεν ανήκουν στην ελληνική πανίδα  και δεν επιθυμείτε να τα κρατήσετε, σε καμία περίπτωση μην τα απελευθερώσετε στο φυσικό περιβάλον της Ελλάδας. Πολλά είδη έχουν εξαφανιστεί σε ολόκληρο τον κόσμο από απελευθερώσεις ειδών ξένων προς το εκεί περιβάλλον και η συνέχεια σ΄αυτό το δράμα ήταν ακόμη και η κατάρρευση ολόκληρων οικοσυστημάτων με επόμενο αποτέλεσμα τον υπερπληθισμό καταστροφικών ειδών για την αγροτική οικονομία κλπ. (Λ.χ. οι Βουβαλοβάτραχοι στην λίμνη της Αγιάς στην Κρήτη που έχουν δημιουργήσει φοβερές ζημιές στο συγκεκριμένο οικοσύστημα).

Σε περίπτωση που βρεθεί ένα είδος που δεν ανήκει στην ελληνική άγρια ζωή παρακαλούμε επικοινωνήστε το συντομότερο μαζί μας για οδηγίες, πρώτες βοήθειες και ό,τι άλλο χρειαστεί.